dimecres, 29 d’agost de 2012

Coses que he après (1)

Quan a una persona li has de dir tot sovint que et fa mal i ella et retorna que no ho entèn i es justifica i li has de posar exemples de què passaria si tu li fessis això a ella i, tot i així, continua dient que no ho entèn, has de posar límits clars i/o posar distància. Aquesta persona no et sent.

La capacitat de fer mal i no responsabilitzar-se'n no té a veure amb entendre o no entendre què li passa a l'altre, ni tampoc amb que no es tingui intenció de fer mal o que ens sembli que allò que fem no fa mal, té a veure amb sentir a l'altre. Si connectem amb l'altre de manera sentida, si ens pot arribar el seu malestar, el seu dolor, si podem sentir nosaltres aquest dolor també una mica, ja no ens justificarem ni li treurem importància. Ens sabrà greu i ja no podrem seguir igual. Podrem decidir estar o no amb aquesta persona, però el que no podrem fer serà seguir fent-li mal i escudar-nos amb que no ho entenem, perquè quan es tracta de mal, de dolor, no hi ha res a entendre, només hem de sentir.