dijous, 6 de desembre de 2012

Significat i simbolisme espiritual de la sexualitat (2)

Un altre extracte de la conferència de Pathwork en qüestió:

Donat que la consciència humana és limitada, molt sovint la teva atracció cap a una altra persona no està dirigida a la persona real sinó més aviat a una imatge fabricada a la teva ment del que l'altra persona hauria de ser per satisfer les teves necessitats reals o imaginàries. Sovint ignores totalment i negues deliberadament a la persona real.

La mesura de la plenitud que experimentes és un bon indicador de quant estàs buscant a la persona real. L'absència de felicitat en la recerca indica la naturalesa il.lusòria del que es busca i revela la superposició deliberada d'una altra persona, tal com una figura parental, sobre la persona real. 

Quan la teva atracció cap a un altre és veritablement genuina i surt d'una base real i sana, trobaràs que està dirigida a una persona específica a qui vols revelar-te de manera íntima i real, amb qui vols estar connectat de ben a prop. Per als adults, això només es pot fer amb èxit quan l'experiència és mútua, quan els dos participants s'extenen cap a l'altre, sostenen, nodreixen, reben i incorporen activament. Els bloquetjos a la plenitud existeixen perquè l'infant que és a dins de la personalitat de l'adult encara busca la seva pròpia manera d'arribar a la plenitud. Busca un pare o una mare nutritius en comptes de buscar a l'altre persona específica, i busca un tipus d'apropament receptiu i que només incorpora passivament, com havia d'haver estat quan era un nadó. 

La fusió a la que aspira no pot tenir mai lloc d'aquesta manera. En conseqüència la persona viu una rutina cansada de perpètua frustració que aleshores sembla justificar la seva cautela, retraïment i negativitat. El moviment cap a la proximitat amb l'altre s'escindeix i s'instal.la en un contra moviment que s'experimenta com un bloqueig involuntari, una inhibició i una desvitalització.