dimarts, 18 de desembre de 2012

Significat i simbolisme espiritual de la sexualitat (3)

Continúo amb el resum de la conferència de Pathwork sobre sexualitat.


A nivell emocional el moviment cap a la fusió s'ha d'expressar a través d'un intercanvi de sentiments. L'intercanvi de sentiments a nivell emocional de la sexualitat és determinat per l'amor amb la totalitat dels seus aspectes i manifestacions. Amb molta freqüència la paraula "amor" s'utilitza com una etiqueta darrere la qual s'amaguen sentiments molt diferents de l'amor com són les necessitats de l'ego i altres objectius més negatius. La gent s'utilitzen els uns als altres de la manera més explotadora i diuen que això és amor.

Amb l'experiència de l'amor és fonamental l'intent de percebre la realitat múltiple de l'altre persona. Això requereix que deixis aparcat temporalment el teu ego, les teves expectatives i interessos personals, per buidar-te. Només aleshores podràs deixar entrar l'altre persona i percebre, experimentar i sentir totes les complexitats d'aquest altre ésser. Quan no tinguis els teus interessos posats en mantenir una imatge il.lusòria del que l'altre persona hauria de ser i ressentir-te quan ell o ella no és això, finalment estaras obert i suficientment buit perquè entri el que realment és l'altre persona. Aquesta és una manera d'expressar amor. A partir d'aquesta base sòlida es pot construir un intercanvi de sentiments. 

Estimar i, per tant, la capacitat de donar i rebre, depèn de l'habilitat per percebre la realitat amb una visió clara. Aquesta habilitat depèn de la capacitat per sentir el dolor davant de la realitat sense defensar-te, sense les interpretacions manipuladores que fem normalment per no sentir aquest dolor. Aquestes interpretacions normalment només tenen com a objectiu anular el dolor, mentre que permetre que el dolor existeixi donarà lloc a una interpretació veritable de les situacions que causen aquest dolor.