divendres, 11 de gener de 2013

Significat i simbolisme de la sexualitat (7)

Segueixo amb a la sèrie sobre la sexualitat basada en una conferència de Pathwork.

Qualsevol cosa que hi hagi a la psique humana es mostra a l'experiència sexual; és impossible mantenir res a fora. La manera en què es dóna l'experiència sexual és, per tant, un indicador infalible d'on està la psique de la persona. Revelarà on la pesona està alliberada i unida amb la llei divina, ón és dolenta i destructiva, i on està estancada perquè la destructivitat està amagada i no ha tractat amb ella. Les parts ocultes es magnetitzen i energitzen pel corrent sexual. Quan la direcció d'aquesta corrent és negativa, la vitalitat i la força de vida estaran restringides. La poderosa energia creativa inherent a l'expressió sexual crea una condició on hauran de manifestar-se totes les actituds de caràcter i tots els aspectes de la més oculta naturalesa pròpia.

Malauradament, els éssers humans estan extremadament cecs davant d'això. Fins la més avançada psicologia és inconscient del fet que la manera com es manifesta la sexualitat revela la totalitat del caràcter propi, amb totes les seves actituds, les tendències de la personalitat i l'ego, tots els seus problemes i impureses, així com també la seva bellesa ja purificada. Massa sovint es passa per alt completament el missatge espiritual de la realitat interna, tot i parlar fortament a través de les inclinacions sexuals de la persona, tant se val que es permeti actuar-les o les negui i les reprimeixi, segueixen estant allà. Cada actitud petita i aparentment insignificant que existeix en la personalitat humana reapareix simbòlicament en l'expressió sexual pròpia, precisament perquè l'energia sexual és tan poderosa. La manera en que la sexualitat s'expressa en un individu reflexa aquells aspectes interns dels que la persona necessita desesperadament adonar-se'n. És qüestió d'aprendre a utilitzar aquest coneixement.

Mira la teva sexualitat de manera diferent: Què et revela sobre la teva naturalesa no sexual, sobre la teva persona, sobre les teves actituds, etc? On és que la teva sexualitat exposa els teus problemes? I on i com revela la teva naturalesa purificada?