dimarts, 29 de gener de 2013

Significat i simbolisme de la sexualitat (9)

Per a la majoria d'éssers humans encara és inconcebible combinar la sexualitat amb l'espiritualitat. Aquest concepte està canviant. En temps passats, es considerava que la sexualitat era l'antítesi de l'espiritualitat. No se sabia que la veritable unió espiritual és resultat consumat de la unió a tots els nivells del ser, inclós el nivell físic-sexual. No se sabia que la integració i la unitat totals han d'alinear la sexualitat amb l'espiritualitat. La realització de la teva vida espiritual només és possible com a resultat de la unificació total en tots aquests altres nivells, i per cert, mai com a resultat d'escindir una part de la resta. El significat real de l'espiritualitat és la unitat i la totalitat, i això significa que deu incloure tot el que hi ha. Per tant, les relacions satisfactòries amb els altres sempre reflexen el grau d'unificació interior de l'individu. Si no pots trobar la unió amb els altres, hi ha desunió a dins teu.

La dificultat que tenen els éssers humans per unificar l'espiritualitat i la sexualitat es deu precisament al fet que el que amaguem es manifesta en l'expressió sexual i a través d'ella. És per això que durant segles els ensenyaments espirituals han postulat que la sexualitat és un impediment per al desenvolupament espiritual, perquè a través d'ella s'han expressat negativitats i destrucció no reconegudes conscientment.

Ara, amb aquesta nova era de desplegament espiritual, els éssers humans són suficientment forts per mirar les seves inclinacions ocultes i purificar-les, sense perill d'actuar-les. Encara ara quasi ningú coneix la fina línia entre expressar i admetre el material negatiu de manera segura i honesta, i expressar-ho de manera destructiva. S'ha de poder fer aquesta distinció, només d'aquesta manera es pot unificar la persona total, purificar tots els aspectes de tu mateix i fer sortir sense perill l'impuls sexual, de qualsevol manera que aquest es manifesti ara. L'actual estancament, baixa vitalitat i freqüents problemes sexuals són resultat d'haver confinat la força de vida negativa, perquè no es podia tractar amb ella sense perill. Ara es pot aprendre un mètode nou i meravellós de liberar els vostres instints amb el propòsit de pufiricar i revitalitzar la teva vida.

Si l'energia de força de vida està concentrada en un mal no reconegut i no enfrontat, aleshores es tem l'energia mateixa i es pot arribar a preferir un estat d'estancament com a mal menor. Pot ser que l'anhel per sortir d'aquest estancament es torni insuportable, però la persona interior està encara massa atemorida com per fer una altra cosa. Es nega el mal i pot ser  que la personalitat tracti de forçar l'impuls sexual artificialment amb resultats molt insatisfactoris. La persona podrà fer ús d'estimulants artificials i aleshores la sexualitat es tornarà encara més escindida del conjunt de la personalitat. L'escissió entre els diferents nivells crea més curtcircuits.