dimarts, 10 de setembre de 2013

Necessitem molts més banquers com aquest

... i molts més polítics i líders com aquest home a la nostra societat. Avui al Blog Alternativo he trobat un article i he copiat els dos videos que hi surten. El missatge que transmet aquest home, Joan Antoni Melé, subdirector de Triodos Bank, és ple de contingut, de cor, d'honestedetat, de veritat, de lògica...de tot. Un banquer parlant d'amor i amb un sentit comú fora del normal, sobretot amb persones que es dediquen a l'economia, la banca, etc. Jo no m'ho perdria:

Aquest primer video és curtet i és un bon resum del que diu aquest senyor. El segon video és per quan tingueu una bona estona i per anar agafant apunts, fins i tot.