dissabte, 15 de febrer de 2014

La invitació

                      The Invitation                                                   La invitació 
                                                   Oriah Mountain Dreamer

It doesn’t interest me                                   No m'interessa
what you do for a living.                              què fas per guanyar-te la vida
I want to know                                           Vull saber
what you ache for                                       què anheles
and if you dare to dream                             i si t'atreveixes a somiar
of meeting your heart’s longing.                   amb trobar el que necessita el teu cor.

It doesn’t interest me                                      No m'interessa
how old you are.                                            quants anys tens.
I want to know                                               Vull saber
if you will risk                                                 si t'arriscaràs
looking like a fool                                           a semblar un ximple
for love                                                          per amor
for your dream                                               pel teu somni
for the adventure of being alive.                      per l'aventura d'estar viu.

It doesn’t interest me                                     No m'interessa
what planets are                                            quins planetes
squaring your moon...                            estan en quadratura amb la teva lluna...

I want to know                                              Vull saber
if you have touched                                        si has tocat
the centre of your own sorrow                       el centre de la teva tristesa
if you have been opened                                si t'has obert
by life’s betrayals                                           amb les traïcions de la vida
or have become shrivelled and closed            o t'has pansit i tancat
from fear of further pain.                                per por de sentir més dolor.

I want to know                                              Vull saber
if you can sit with pain                                   si pots seure amb el dolor
mine or your own                                          el meu o el teu propi
without moving to hide it                               sense moure't per amagar-lo
or fade it                                                      o dissoldre'l
or fix it.                                                        o arreglar-lo.

I want to know                                             Vull saber
if you can be with joy                                    si pots estar amb l'alegria
mine or your own                                          la meva o la teva
if you can dance with wildness                      si pots ballar lliure i salvatge
and let the ecstasy fill you                              i deixar que l'èxtasi t'empleni
to the tips of your fingers and toes                 fins a les puntes dels teus dits
without cautioning us                                    sense prevenir-nos
to be careful                                                 que hem d'anar amb compte
to be realistic                                                ser realistes
to remember the limitations                            recordar les limitacions
of being human.                                            de ser humà.

It doesn’t interest me                                    No m'interessa
if the story you are telling me                        si la història que m'expliques
is true.                                                         és veritat.

I want to know if you can                             Vull saber si pots
disappoint another                                       decebre algú altre
to be true to yourself.                                   per ser honest amb tu mateix.
If you can bear                                            Si pots sostenir
the accusation of betrayal                             l'acusació de traïció
and not betray your own soul.                      i no traïr la teva pròpia ànima.
If you can be faithless                                  Si pots ser deslleial
and therefore trustworthy.                            i, per tant, de confiança.

I want to know if you can see Beauty           Vull saber si pots veure la Bellesa
even when it is not pretty                              fins i tot quan no és bella
every day.                                                    cada dia.
And if you can source your own life              I si pots fer que la teva pròpia vida
from its presence.                                        surti de la seva presència.

I want to know                                            Vull saber
if you can live with failure                             si pots viure amb el fracàs
yours and mine                                            el teu i el meu
and still stand at the edge of the lake            i encara estar dret a la vora del llac
and shout to the silver of the full moon,         i cridar a la lluna plena i platejada,
“Yes.”                                                          "Sí".

It doesn’t interest me                                   No m'interessa
to know where you live                               saber on vius
or how much money you have.                    ni quants diners tens.

I want to know if you can get up                Vull saber si et pots aixecar després
after the night of grief and despair               d'una nit de dolor i desesperació
weary and bruised to the bone                    esgotat i adolorit fins els ossos
and do what needs to be done                    i fer el que es necessita fer
to feed the children.                                    per donar de menjar als teus fills.

It doesn’t interest me                                  No m'interessa
who you know                                           a qui coneixes
or how you came to be here.                      o com has arribat fins aquí.

I want to know if you will stand                   Vull saber si estaras dret
in the centre of the fire                                 al mig del foc
with me                                                       amb mi
and not shrink back.                                    i no recularàs.

It doesn’t interest me                                   No m'interessa
where or what or with whom                       on, què o amb qui
you have studied.                                        has estudiat.

I want to know                                            Vull saber
what sustains you                                        què et sosté
from the inside                                            des de dins
when all else falls away.                              quan la resta de coses falla.

I want to know                                           Vull saber
if you can be alone                                      si pots estar sol
with yourself                                               amb tu mateix
and if you truly like                                     o si realment t'agrada
the company you keep                                la teva companyia
in the empty moments.                                en moments de buidor.


By Oriah © Mountain Dreaming,
from the book The Invitation
published by HarperONE, San Francisco,
1999 All rights reserved

dilluns, 10 de febrer de 2014

L'espiral o cap a l'infinit i més enllà

Fa un temps, cosa de dos mesos, que quan connecto amb el que em passa des del cos, moltes vegades des d'alguna tensió i/o contracció, em comença un moviment, que no només fa que aquesta incomoditat s'alleugi, sinó que fa que vagi sentint el plaer del moviment fluid i acabo fent un moviment en espiral.

Aquesta tarda m'ha donat per fer una recerca per internet sobre el tema espirals i moviment i he trobat un vídeo amb una cançó que es diu Lateralus, el missatge de la qual m'ha encantat: em ressona moltíssim a dins meu en aquests moments. Les imatges acompanyen molt bé i espoden activar subtítols en castellà.