dijous, 27 d’octubre de 2016

Com t'han criat afecta la teva salut

http://spiritualityhealth.com/articles/how-childhood-trauma-affects-adult-health

http://www.wsj.com/articles/research-finds-parenting-style-affects-children-in-unexpected-ways-1479744903?mod=e2fb

Comprovat amb diversos estudis i no només amb adults que han patit diverses formes de maltracte i /o abandonament de petits: un nen traumatitzat té molts més números per tenir mala salut de gran.

L'estil de criança i la forma d'educar els fills afecta la salut física dels nens i continua quan aquests són adults.

Hi pràctiques i o comportaments cap als nens de part de les figures de referència (pares, familiars, mestres...), que no es consideren tan greus, com, per exemple, ignorar les seves necessitats i el seu ritme, no prestar-los massa atenció, ser molt exigents i poc afectuosos, i que no es consideren maltracte, però que tenen conseqüències en la salut d'aquests nens que perduren quan són adults. Ja sabíem que com s'havia viscut la infantesa repercutia en la salut mental i emocional, però no s'havia associat tan directament amb la salut física.